Formació i mobilitat

Formació


Formació del PDI
Segons acord del Consell de Govern, de 22 de juliol de 2005, l'Institut de Ciències de l'Educació Obriu l'enllaç en una finestra nova (ICE) canalitza totes les activitats formatives adreçades al PDI, amb l'objectiu de millorar la seva activitat acadèmica (docència, recerca, transferència de resultats de la recerca, extensió universitària i direcció i coordinació) i instrumental (idiomes, etc.).

Formació del PAS

Pla de formació per al personal de la UPC que programa el Servei de Desenvolupament Professional. Mes informació al web de l'SDP obriu en una finestra nova  obriu en una finestra nova .

Mobilitat

  • Oficina de Mobilitat del PDI/PAS obriu en una finestra nova Ofereix informació especialitzada sobre els ajuts a la mobilitat, els tràmits i els contactes inicials amb la universitat de destí.
  • Informació per al PDI obriu en una finestra nova sobre estades de docència i de formació acadèmica a l'estranger, programes d'innovació acadèmica, de cooperació i d'intercanvi d'estudiants, xarxes internacionals i universitats amb conveni amb la UPC.

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech