Vés al contingut (premeu Retorn)

Edicions anteriors

 

Premi DF

9è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2014

Guanyadors

El jurat del 9è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2014 va acordar atorgar el premi al projecte "Tècniques avançades per a receptors de navegació per satèl·lit (ARTEMISA)", presentat pel Dr. Pau Closas juntament amb el Dr. Carles Fernandez-Prades, del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya.

Composició del jurat
El jurat estava format per Ramon Carbonell qui va actuar com a president del jurat, Maria Luisa Poncela, secretària general de Ciència, Tecnologia i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat, Juan Puertas, director de Tecnologia i Enginyeria Red Gas Eficiència Energètica i Renovables de Gas Natural Fenosa, Enric Claverol, director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Juan Mulet, director de la Fundación COTEC, Josep M. Martorell, director general de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca, Fernando Orejas,  vicerector de Política de Recerca de la UPC i Valentí Guasch, director de l'Àrea de Recerca de la UPC i secretari del jurat.

Bases 2014

8è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2012

Guanyadors

El jurat del 8è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2012 va acordar atorgar el premi al projecte "Desarrollo de un prototipo de Head-Up Display avanzado en nanotecnología", de l'equip dirigit pel senyor Valerio Pruneri de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). El jurat ha valorat la trajectòria del projecte de recerca, el seu caràcter innovador i la gran qualitat de la seva contribució cientifica, així com el seu enorme potencial econòmic i impacte social.

Composició del jurat
El jurat estava format per Joaquim Boixareu, qui va actuar com a president del jurat, J.M. Vázquez, director general d'Investigació del MINECO,  Oriol Alcoba, gerent de Transferència Tecnològica d'ACC10, Puan Puertas, director de Tecnologia i Enginyeria Red Gas Eficiència Energètica i Renovables de Gas Natural Fenosa, Ana Isabel Pèrez, vicerectora de Recerca de la UPC i Valentí Guasch, vicegerent de Recerca de la UPC i secretari del jurat.


7è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2010

Guanyadors

El jurat del 7è premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica 2010, va acordar atorgar el premi al projecte “PAU: una nueva familia de sensores de observación de la Tierra”, de l’equip dirigit pel professor Adriano Camps Carmona, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El jurat va valorar tant el rigor en el procés de recerca científic com l’interès tecnològic que se’n deriva, en un terreny d’alta aplicabilitat i repercussió social.
Igualment, el jurat valora molt positivament tan els projectes presentats com la sòlida trajectòria científica i tecnològica dels investigadors que hi ha al darrera.


Composició del JuratEl Jurat estava format per Joaquim Boixareu, qui va actuar com a president del jurat, José Manuel Fernàndez, director general d'Investigació del Ministeri de Ciència i Tecnologia, Joaquim Ibàñez, cap d'Àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Xavier Farrés, director Centre d'Innovació Empresarial d'Acc1Ó, Pere Sagarra, adjunt al director general de Recursos de Gas Natural Fenosa, Ana Isabel Pèrez, vicerectora adjunta de Recerca i Valentí Guasch, director del Centre de Transferència Tecnològica, qui va actuar com a secretari.

Bases 2010

6è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2008

Guanyadors

El jurat ha atorgat el 6è Premi al projecte "Disseny eficient de processadors mitjançant particionat de components", dirigit pel professor Antonio González, catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC i director del Centre UPC/Intel Barcelona Research Center.

 

El jurat ha valorat tant el rigor en el procés de recerca científic com l’interès tecnològic que se’n deriva, en un terreny d’alta aplicabilitat i repercussió social.

 

Composició del Jurat
El jurat del 6è Premi va estar format pels senyors Ramon Folch, qui actuava com a president del jurat, Ramon Moreno, Carles Gòmara, Juan Mulet, Pere Segarra,  Antonio Rubio i Valentí Guasch, qui va actuar com a secretari.

Bases 2008

5è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2006

 

Guanyadors

El Consell Social de la UPC ha atorgat el 5é Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, dotat amb 60.000 euros al projecte Metamaterials: un nou concepte per al disseny de sistemes de comunicacions de l’equip dirigit per Ferran Martín Antolín i format per Jordi Bonache Albacete, Joan García García, Ignacio Gil Galí, Marta Gil Barba i Francisco Aznar Ballesta. Metamaterials. Es tracta d'estructures periòdiques fabricades astificialment, que es caracteritzen per dos aspectes fonamentals: (i) les petites dimensions del elements constituents i, sobre tot,(ii) les seves propietats electromagnètiques úniques, les quals no es troben presents en cap medi natural conegut.

 

Composició del jurat
El jurat va estar format pels senyors Ramon Folch, president, Rafael Gómez del Valle, en representació del director general de Política Tecnològica del MEC, Lluís Rovira, en representació del director general de Recerca del DURSI, Sergi Mesquida en representació del Director General del CIDEM, Juan Mulet, Joan Puertas, Frances Xavier Gil Mur i Joan Francesc Córdoba, qui va actuar com a secretari.

 4rt Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2004

 

Guanyadors

El Consell Social de la UPC ha atorgat el 4t Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, dotat amb 60.000 euros aportats per Gas Natural, SA, al projecte “Desenvolupament d’un nou codi d’elements finits per a l’estudi de la hidrodinàmica de vaixells. Aplicacions al disseny de velers de la Copa Amèrica”, realitzat pels professors Eugenio Oñate, del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria  i Julio García, del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques , ambdós de la UPC, amb la col·laboració del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)  i de l’empresa Compass Ingenieria y Sistemas, SA, entre d’altres empreses del sector naval.
Aquest codi o programari permet reproduir de forma virtual i amb fidelitat l’anomenat “Canal d’Assaigs Hidrodinàmics” (CAH), utilitzat regularment en l’avaluació experimental de la resistència hidrodinàmica de vaixells. El nou codi, anomenat TDYN, és una alternativa molt més econòmica i precisa a aquests assaigs, ja que permet analitzar el comportament de vaixells a l’aigua a escala real, eliminant, doncs, els errors d’escala habituals en els assaigs experimentals.
El TDYN, aplicat en el disseny de velers de la Copa Amèrica (en particular per l’equip del vaixell ALINGHI, guanyador a l’edició del 2003), entre d’altres embarcacions, es comercialitza actualment a tot el món a través de l’empresa COMPASS, una spin-off de la UPC.

Composició del jurat
El jurat va estar format per Ramon Folch, president del Consell Social, Carlos Alejaldre, Carles Fradera, (del CIDEM) Xavier Hernàndez (dtor General de Recerca del DURSI), Antoni Llardén (de Gas Natural) Juan Mulet,(director Fundación COTEC) Juan Jesús Pérez (Vicerector d’Investigació de la UPC) i Josep Jofre (director del Centre de Transferència de Tecnologia).

 

 

3r Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2002

 

Guanyadors

En aquesta ocasió, el premi ha estat per al projecte "Limitador de corrent de falta superconductor", projecte desenvolupat per un equip de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) , dirigit pel professor Xavier Obradors, i format pels doctors Teresa Puig, Xavier Granados i Felip Sandiumenge. Segons el jurat, el projecte guanyador té un alt nivell científic i tecnològic en una temàtica estratègica, com són les aplicacions de materials superconductors. Aquest limitador de corrent constitueix una tecnologia emergent que permetrà canviar radicalment el disseny dels sistemes de distribució elèctrica. El treball premiat ha estat finançat amb fons públics procedents de la Unió Europea i del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

 

Composició del jurat

El jurat  va estar format per Miquel Roca Junyent, president del Consell Social, José Manuel Fernández de Labastida (sots-director de Projectes d’Investigació del Ministeri de Ciència i Tecnología) Antoni Gurguí Ferrer, del Departament d’Indústria, Comerc i Turisme) Joaquim Casal Fabregas,(Dtor Generaldel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) Juan Mulet Meliá, Antoni Llardén Carratalà (representant de Gas Natural), Juan Jesús Pérez González (vicerector de Recerca de la UPC) i Josep Jofre Santamaría, director del CTT de la UPC.

 

 

2n Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2001

Guanyadors.

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya va atorgar el 2on Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica, dotat amb deu milions de pessetes, a l'equip coordinat per Joseba Quevedo, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial , pel desenvolupament d'un nou sistema intel·ligent per detectar i diagnosticar fallades en temps real de turbines a gas per a plantes industrials.
El nou sistema informàtic dissenyat per l'equip del Campus de Terrassa, anomenat TIGER-SHEBA, fa servir la intel·ligència artificial i el control automàtic avançat. El software, que permet corregir situacions de perill i estalviar costos de manteniment i reparació, ja està operatiu 24 hores al dia en una planta de la Gran Bretanya. Gràcies a aquest sistema es pot detectar de forma fiable i ràpida possibles anomalies de les turbines a gas —que són els motors que creen energia en les plantes industrials—, diagnosticar i trobar l'origen de les possibles anomalies i avaluar la importància i la gravetat de les situacions creades.
L'equip del Campus de Terrassa, en què hi ha participat la directora d'investigació Louise Travé-Massuyès, del LAAS del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Toulouse, va iniciar la investigació fa uns anys en el marc del programa ESPRIT finançat per la Unió Europea. Aquesta investigació va donar lloc al primer projecte, TIGER, que ha donat lloc a nombroses publicacions científiques de prestigi, s'ha difós en múltiples congressos internacionals i de revistes científiques i ha estat guardonat com un dels 25 millors projectes europeus del programa ESPRIT. TIGER es va implementar en 20 turbines d'empreses internacionals de primera línia en els sectors químic i energètic, amb funcionament ininterromput les 24 hores. El segon projecte es va iniciar ara fa tres anys i és el que ara ha conclòs en el nou sistema TIGER-SHEBA, que ja funciona a la National Power PLC d'Aylesford, a la Gran Bretanya.

 

Composició del jurat
El jurat de la segona edició dels Premis Duran Farell va estar format per Miquel Roca Junyent, president del Consell Social de la UPC; Manuel de Hermenegildo Salinas, David Serrat Congost, Carles Sans Ravellat, Juan Mulet Meliá, Ignacio Martínez Díaz, Antoni Marí Bernat i Josep Jofre Santamaría, ha valorat l'alt nivell científic i tecnològic del projecte, com a important aportació en el camp dels sistemes de control.

 


1r Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica 2000

Guanyadors

La Primera edició del Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica va ser per al treball realitzat pel grup d'Enginyeria Electrònica i Fotònica de la UPC, finançat amb fons públics procedents de l'Agència Espacial Europea (ESA) i de la Comissió Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). aquest projecte és la base per desenvolupar un sistema per a la predicció meteorològica a través de la mesura global de la humitat del sòl i de la salinitat dels oceans, i comporta importants repercussions en la millora de la qualitat de vida.
Aquest sistema de sensors, que ha d'anar embarcat en un minisatèl·lit que la ESA preveu posar en òrbita el 2005, forma part d'un projecte europeu on hi participen altres grups de recerca de Bèlgica, França, Alemanya i Finlàndia. El nou radiòmetre incorpora la tècnica de la interferometria, és a dir, que els senyals dels paràmetres sobre la humitat i la salinitat de la Terra es capten mitjançant un conjunt d'antenes col·locades en forma de "Y". El processament d'aquestes dades captades via satèl·lit serviran per fer prediccions de la climatologia.

 

Composició del jurat
El jurat d'aquest premiel va constituir Miquel Roca, president del Consell Social; Fernando Aldana, de l'Oficina de Ciencia y Tecnología; David Serrat, director general de Recerca; Carles Sans, director general del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat; Juan Mulet, director de la Fundación COTEC; Ignacio Martínez, director general de Tecnologia, Enginyeria i Medi Ambient del Grup Gas Natural; Antoni Marí, vicerector de Recerca de la UPC, i Josep Jofre, director del Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC, que va actuar com a secretari.