Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari de presentació de candidatures 2016 / Formulario de presentación de candidaturas 2016


Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar al Consell Social  (93 401 63 43, consell.social@upc.edu)

Para cualquier consulta, podeis contactar con el Consejo Social  (93 401 63 43, consell.social@upc.edu)

Dades personals del candidat / Datos personales del candidato
Dades de qui proposa la candidatura / Datos de quien propone la candidatura
Indiqueu el nom del departament, institut universitari, centre de recerca, collegi professional o fundacio i el nom i cognoms de la persona responsable que proposa la candidatura.
Indique el nombre del departamento, instituto universitario, centro de investigacion, colegio profesional o fundacion y el nombre y apellidos de la persona responsable que propone la candidatura.
Documentació / Documentación
FORMAT: Lliureu com a annex, en format PDF, tota la documentacio que forma part de la candidatura. NOM DELS ARXIUS. El sistema emmagatzema i indexa automaticament els arxius en el servidor. Per garantir la correcta identificacio de tota la documentacio de la candidatura es imprescindible que el nom de tots els arxius contingui la informacio seguent: COGNOM_NOM_DF_tipus document_titol curt del projecte (ex. PEREZ_JOSEP_DF_presentacioprojecte_xxxxxxx, PEREZ_JOSEP_DF_descripcioprojecte_xxxxxxx, PEREZ_JOSEP_DF_publicacions_xxxxxxxx,... ). DF=acronim del nom del Premi. MIDA DELS ARXIUS. Per garantir que els fitxers que annexeu queden correctament desats en el servidor, la mida maxima de tots els fitxers NO pot superar els 20 megabytes.
FORMATO: Librese como anexo, en formato PDF, toda la documentacion que forma parte de la candidatura. NOMBRE DE LOS ARCHIVOS. El sistema almacena e indexa automaticamente los archivos en el servidor. Para garantizar la correcta identificacion de toda la documentacion de la candidatura es imprescindible que el nombre de todos los archivos contenga la siguiente informacion: APELLIDO_NOMBRE_DF_tipo documento_titulo corto del proyecto (ej. PEREZ_JOSEP_DF_presentacionproyecto_xxxxxxx, PEREZ_JOSEP_DF_descripcionproyecto_xxxxxxx, PEREZ_JOSEP_DF_publicacions_xxxxxxxx, ...). DF = acronimo del nombre del Premio. TAMANO DE LOS ARCHIVOS. Para garantizar que los archivos anexos quedan correctamente guardados en el servidor, el tamano maximo de todos los archivos NO puede superar los 20 megabytes.
Presentació del projecte / Presentación del proyecto
Altra documentació addicional / Otra documentación adicional
Podeu lliurar els arxius com a annexos individuals o agrupar-los en un únic document en format PDF. / Pueden entregar los archivos como annexos individuales o agruparlos en un único documento en formato PDF.Cal que cliqueu al botó ENVIA perquè la vostra candidatura quedi correctament registrada.

Es necesario que haga click en el botón ENVIA para que su candidatura quede correctamente registrada.