Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC)

Direcció
Agustín Sánchez-Arcilla Conejo
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 64 68
C/e
ciirc@etseccpb.upc.edu
Web
http://lim-ciirc.upc.es