Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Suport a la Gestió (SSG)

Direcció
Sílvia Soriano Muzás
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 25 55
Missió

Planificar, organitzar i realitzar les activitats de suport administratiu bàsic, en la cobertura dels períodes de baixa per incapacitat temporal (IT) del personal tècnic de suport administratiu de les unitats de gestió de la Universitat, tot col·laborant en la millora dels procediments dels àmbits de gestió,  d'acord amb les normatives de la Universitat i el marc legal vigent, per tal de minimitzar l'impacte de les baixes i de reduir costos en les substitucions.

Funcions

  • Determinar les prestacions  de suport administratiu bàsic, juntament amb els responsables de les unitats, per cobrir les baixes per IT.
  • Analitzar i establir, amb les persones responsables de les unitats, les accions necessàries per a la cobertura de baixes per IT del personal de suport administratiu.
  • Realitzar les tasques administratives de suport bàsic a les unitats que ho requereixin per baixes per IT del seu personal de suport administratiu.
  • Donar suport formatiu a  noves incorporacions de personal de suport administratiu bàsic, en cas que la unitat ho requereixi.
  • Donar suport a les unitats a les quals presta la cobertura de períodes de baixa, en la millora dels procediments dels àmbits de gestió propis.
  • Donar suport administratiu a les unitats de gestió en les situacions estratègiques en què la Gerència ho consideri oportú.
  • Col·laborar i facilitar la incorporació al lloc de treball de persones que provenen d'IT de llarga durada: formació ad-hoc i transferència de directrius del seu àmbit de treball.