Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals

Direcció
Santiago Roca Martín
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 18 80
C/e
info.gpaq@upc.edu