Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Àrea de Recerca i Transferència/CTT

Direcció
Valentí Guasch
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 77 74