Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació

Direcció
Carlos Laffitte
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
C/e
carlos.laffitte@upc.edu

Missió

Elaborar i analitzar informació financera, pressupostària i de costos, relativa a l’activitat de recerca de la Universitat, d'acord amb el marc legal vigent, per donar suport a la presa de decisions de les persones responsables d’aquest àmbit d’activitat i als òrgans de govern. Assessorar i orientar el PDI i els centres gestors sobre la gestió dels recursos, controlant, analitzant i processant les operacions econòmiques directament o a través d'aquests centres gestors.

Funcions

  • Comptabilitzar les operacions econòmiques i ordenar els pagaments.
  • Elaborar i posar a disposició a través dels sistemes d'informació adients, la informació econòmica dels projectes i dels grups de disponibilitat per donar suport a la presa de decisions.
  • Assessorar i orientar en la gestió econòmica de projectes i grups de disponibilitat.
  • Planificar, dirigir i controlar la justificació econòmica dels costos dels projectes de recerca a les institucions finançadores de la UPC.
  • Realitzar accions formatives adreçades a centres gestors.
  • Elaborar els informes financers de l'activitat del CTT.