Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Gabinet de Relacions Internacionals

Direcció
Helena Martinez Piñeiro
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 4137505
C/e
international@upc.edu
Web
http://www.upc.edu/sri

Missió

Planificar, assessorar, organitzar i donar suport a activitats i actuacions en l'àmbit de les relacions internacionals.

Dissenyar, programar i executar els processos associats, d'acord amb les polítiques i les directrius dels òrgans de govern i amb el marc legal vigent, per tal d'afavorir la fidelització de les institucions, promoure la mobilitat internacional, la internacionalització dins la Universitat, l’acollida de la comunitat internacional i la projecció externa de la UPC.

Funcions

  • Realitzar accions per promoure la internacionalització dins la Universitat (establir el contacte del personal de la UPC amb personal internacional, fomentar la mobilitat de la comunitat universitària, acollir personal de diferents estaments, organitzar l’acollida i l’acompanyament de les visites institucionals internacionals, fomentar la participació en fires internacionals, etc.).
  • Fomentar la presència en els programes, projectes i convenis Internacionales.
  • Assessorar  tècnicament en l'elaboració d’acords i convenis institucionals i fer-ne el seguiment.
  • Participar activament en les estratègies de captació d’estudiants i de professors internacionals.
  • Difondre internacionalment els àmbits d'excel·lència de la institució.
  • Assistir i participar en reunions d'institucions, xarxes universitàries internacionals, empreses, etc., per afavorir sinergies i cooperar en projectes comuns.
  • Coordinar i realitzar accions derivades del Pla d’Internacionalització.
  • Donar suport als òrgans de govern en la cerca d’oportunitats per establir aliances estratègiques i desenvolupar i fer el seguiment dels projectes estratègics que se’n derivin.
  • Representar a la Universitat en diferents fòrums, reunions, actes, etc.