Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Suport a l'ICE

Direcció
Silvia Soriano
Ubicació
UPCmaps

Missió

Donar suport al disseny, la planificació i el desenvolupament de projectes i a la gestió i els serveis de l’ICE , al seu equip de direcció i als seus usuaris, d’acord amb els objectius de la unitat,  el pla estratègic de la UPC i el marc legal aplicable, per tal de promoure el desenvolupament professional del PDI i potenciar la innovació docent   en els àmbits competencials propis de les enginyeries i l’arquitectura.

Funcions

  • Dissenyar, organitzar, programar i executar els processos associats a la gestió dels estudis de màster i doctorat, i de les activitats de formació permanent.
  • Dissenyar, organitzar, programar i executar els processos associats a la gestió dels projectes de recerca.
  • Dissenyar, planificar i executar el pla de formació del PDI, enfocat a la millora acadèmica i que doni resposta a les necessitats del professorat en tots els seus àmbits d’actuació, especialment en la docència.
  • Fer propostes, assessorar i donar suport en la definició de les línies estratègiques de la UPC dins el camp d’actuació de l’ICE.
  • Organitzar activitats per desenvolupar i donar resposta a les necessitats específiques de promoció i difusió de la recerca educativa.
  • Coordinar el desenvolupament i el manteniment del campus Atenea i fer propostes de millora.
  • Planificar, organitzar, executar i fer el seguiment del pressupost, el personal i els recursos de l'ICE.