Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Edificació de Barcelona

Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 4016252