Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Gabinet del Consell Social

Direcció
Anna Serra Hombravella
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 63 43
C/e
consell.social@upc.edu