Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques (UTGAM)

Direcció
Jaume Fusté Pratdesaba
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 58 80