Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Suport TIC i Innovació

Direcció
Lluís Pérez
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 73 14
Web
https://serveistic.upc.edu/
Missió

Planificar, gestionar i implantar serveis basats en TIC que es presten de forma transversal a la comunitat universitària en els àmbits de docència, recerca i gestió, vetllant per la qualitat i la seguretat dels serveis i assegurant una adequat suport als usuaris.

Funcions

 •  Dissenyar i coordinar la implantació de nous serveis i eines TIC en els diferents àmbits de negoci de la UPC.
 •  Planificar, i realitzar la coordinació, seguiment i millora continua dels serveis TIC transversals i eines comunes.
 •  Definir i implantar metodologies de treball, estàndards i bones pràctiques a l’àrea relacionades amb la gestió dels serveis i projectes TIC.
 •  Aplicar experiència d’usuari a projectes i serveis TIC.
 •  Detectar les necessitats TIC dels usuaris i vehicular-se per al seu estudi i solució.
 •  Gestionar el catàleg de serveis global i la demanda sobre els serveis TIC transversals.
 •  Fer la interlocució i el seguiment de les relacions amb els proveïdors de serveis TIC i vetllar per la qualitat del seu servei. Mantenir el control sobre el servei prestat a través d’Acords de Nivell de Servei
 •  Atendre i donar suport a consultes i necessitats dels usuaris.
 •  Promoure la innovació tecnològica i les estratègies de transformació digital.
 •  Planificació, coordinació i seguiment de les inversions TIC
 •  Fer la gestió pressupostària de l’Àrea TIC
 •  Coordinar-se amb altres unitats per una gestió eficient i millora continua dels serveis TIC