Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC

Direcció
Núria Cuesta
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 405 41 18
Missió

Dissenyar, desenvolupar, mantenir i evolucionar Solucions TIC i Sistemes d’Informació eficients i integrats per digitalitzar els processos de negoci de la universitat a mida de les seves necessitats i d’acord a metodologies basades en estàndards que permetin l’assegurament de la qualitat i l’orientació a l’usuari.

Funcions

 •  Definir, planificar, assignar recursos, desenvolupar i fer el seguiment de projectes i solucions TIC
 •  Realitzar la consultoria, anàlisis funcional, programació de codi, testeig, publicació i manteniments de programes i Sistemes d’Informació
 •  Realitzar les actuacions necessàries per garantir la transició de projectes i aplicacions desenvolupades a serveis.
 •  Definir metodologies, estàndards i bones pràctiques en la gestió dels projectes i un model de qualitat de les solucions TIC.
 •  Definir i implementar una arquitectura de sistemes d’informació i dades per tal de poder garantir la integració i interoperabilitat de les solucions TIC i les aplicacions desenvolupades.
 •  Realitzar les actuacions necessàries per vetllar per la integració de sistemes d’informació amb solucions globals (SSGG), locals (UTGs) i externes.
 •  Gestionar els riscos dels projectes desenvolupats
 •  Assessorar tecnològicament.
 •  Elaborar documentació tècnica i d’usuari
 •  Coordinar i realitzar la interlocució amb altres equips de desenvolupament d’aplicacions (ATIC, UTGs)
 •  Coordinar i realitzar la interlocució amb les unitats de suport.