Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Gestió de la Innovació

Direcció
Cristina Areste
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 413 76 26
Web
https://www.upc.edu/innovacio/ca