Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei d'Economia (SE)

Direcció
Margarita Alcober Fanjul
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 61 49
C/e
servei.economia@(upc.edu)
Web
http://www.upc.edu/economia

Missió

Elaborar la proposta de pressupost de la Universitat, realitzar-ne l’anàlisi, l’execució, el seguiment, el control i la liquidació. Planificar i organitzar els processos associats a la gestió econòmica; elaborar propostes de normatives i directrius, així com assessorar i donar suport tècnic als òrgans de govern i les unitats d’administració i serveis en matèria de gestió econòmica, d’acord amb les polítiques de la Universitat i la legislació vigent, per tal de facilitar l’assoliment dels resultats de la UPC.

Funcions

  • Elaborar la proposta del pressupost de la Universitat, fer-ne el seguiment, el control, l’execució, la distribució, l’anàlisi i la liquidació, i realitzar les operacions necessàries per a l’elaboració i rendició de comptes anuals.
  • Planificar, organitzar i controlar l’execució dels processos de gestió econòmica.
  • Realitzar el seguiment, el control i la comptabilització dels documents d’ingressos i de despeses.
  • Planificar, tramitar i comptabilitzar cobraments, pagaments i operacions de tresoreria.
  • Organitzar, coordinar, executar i fer el seguiment de la gestió comptable.
  • Elaborar informes econòmics per a la presa de decisions.
  • Elaborar normatives i directrius relacionades amb la gestió econòmica.
  • Donar suport a la gestió del pressupost de les unitats de la Universitat que no disposen d’estructura administrativa.