Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Gabinet de Projectes TIC Específics (GPTICE)

Direcció
Juan Luís Moreno
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Missió

Assessorar i desenvolupar projectes de consultoria tecnològica i projectes d’implantació i integració de sistemes de gestió empresarial externs des del coneixement profund dels processos de gestió administrativa d’una àrea funcional.

Funcions

  • Assessorar, analitzar els requisits funcionals i participar en la definició i execució dels projectes en relació a les aplicacions assignades.  Analitzar la viabilitat de solucions tecnològiques per les àrees de gestió.
  • Conèixer i entendre els processos de negoci de l’Àrea funcional i atendre les seves necessitats tecnològiques (assessoria, suport especialitzat, formació en les eines i els sistemes d’informació...).
  • Coordinar els recursos interns i externs que participin en l’execució dels projectes.
  • Assegurar que tots els projectes es lliuren en termini, complint l’abast i el pressupost assignat, gestionant els canvis que es puguin produir  Integrar amb els sistemes corporatius.
  • Assegurar la integritat de les dades i la informació dels sistemes.
  •  Detectar les noves necessitats.
  •  Elaborar els projectes i/o encàrrecs específics, realitzar el seguiment i avaluació.
  •  Realitzar la interlocució amb els proveïdor de solucions especifiques de la unitat.