Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA)

Direcció
Dídac Martínez Trujillo
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 58 28
C/e
info.biblioteques@(upc.edu)
Web
http://bibliotecnica.upc.edu/
Segueix-nos

Missió

Dirigir, organitzar i coordinar els equipaments, els recursos i els serveis de les biblioteques; coordinar i editar les publicacions acadèmiques digitals, i planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació i els arxius de la Universitat, d’acord amb les directrius i les polítiques de la UPC i el marc legal vigent, per tal de facilitar l’accés a la informació, millorar el suport a la docència, la recerca, la gestió i la formació al llarg de la vida.

Funcions

  • Dirigir, coordinar i gestionar els espais, equipaments, recursos i serveis de les biblioteques.
  • Preservar, facilitar l’ús i gestionar els recursos d’informació, les col·leccions bibliogràfiques úniques de la Universitat i els serveis bibliotecaris que donen suport a la docència i la recerca de la UPC.
  • Potenciar l’ús de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC i facilitar l’accés i la preservació de la producció científica i el coneixement de la Universitat mitjançant els dipòsits institucionals d’accés obert a través d’Internet (UPCommons).
  • Coordinar, editar i distribuir les publicacions digitals acadèmiques de la Universitat, i realitzar els tràmits relatius als drets d’autor i d’explotació de les publicacions del professorat i el personal de recerca.
  • Coordinar les diferents iniciatives actuals i futures relacionades amb l’edició digital.
  • Organitzar, conservar i facilitar l’accés a la documentació dels arxius de la UPC.
  • Assessorar les unitats en l’organització dels arxius de gestió i donar suport a l’e-Administració en l’àmbit de la documentació i els arxius.