Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei d'Esports (SESP)

Direcció
Montse Puig Barata
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 68 87
C/e
info.esports@(upc.edu)
Web
http://www.upc.edu/esports
Segueix-nos

Missió

Planificar, dirigir i coordinar les activitats esportives, d'acord amb les directrius de la Universitat, per tal de contribuir a la formació i el desenvolupament de les persones a través de l’activitat física i l’esport.

Funcions

  • Coordinar l'oferta del Servei en els diferents campus, optimitzar els processos i els resultats, i implementar millores.
  • Planificar una oferta d’activitats esportives de qualitat que doni resposta a les necessitats i les demandes dels usuaris. 
  • Fer difusió de les activitats que ofereix el Servei.
  • Analitzar i fer propostes d'ús rendibles de  les instal·lacions esportives pròpies de la Universitat, tant des del punt de vista econòmic com social.
  • Cercar noves vies per a la captació de recursos i garantir un major grau de cofinançament del servei i de la millora de les seves prestacions.
  • Organitzar trobades amb altres unitats i associacions.
  • Representar la Universitat en els diversos organismes i associacions esportives nacionals i internacionals.