Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Servei de Llengües i Terminologia (SLT)

Direcció
Marta de Blas Abante
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 74 97
C/e
web.slt@(upc.edu)
Web
http://upc.edu/slt/
Segueix-nos

Missió

Planificar i coordinar les actuacions de suport a l’aprenentatge, l’ús, la qualitat i la interacció de les llengües en els diferents àmbits de la Universitat, d’acord amb les directrius del Consell de Govern i el Pla de llengües de la UPC. Donar suport als membres de la comunitat universitària, mitjançant serveis i recursos lingüístics, amb la finalitat de complir els objectius de política lingüística sobre foment del català i del multilingüisme que estableixen els Estatuts de la UPC. 

Funcions

  • Dissenyar  plans i mesures de política lingüística de la Universitat  i coordinar el Pla de llengües de la UPC.
  • Dissenyar i coordinar el programa d’aprenentatge i acreditació d’idiomes de la UPC (cursos, proves, certificats, competència 3L i crèdits de l'estudiantat).
  • Dissenyar i coordinar serveis i recursos per millorar la competència de comunicació eficaç dels membres de la UPC (expressió oral, redacció tècnica, etc.).
  •  Dissenyar i coordinar el programa d’acollida lingüística i cultural, especialment de l’estudiantat internacional.
  • Elaborar i difondre els criteris, les guies, la nomenclatura i la terminologia institucional que defineixen el Llibre d’estil lingüístic de la UPC.
  • Dissenyar i coordinar serveis i recursos d’assessorament lingüístic per augmentar la disponibilitat i la qualitat lingüística de la documentació multilingüe de la UPC (traduccions, correccions, consultes, etc.).
  • Dissenyar i coordinar programes de suport lingüístic per impulsar l’ús de l’anglès en els estudis i la recerca UPC (assignatures, material docent, tesis i producció científica en anglès).