Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Àrea de Personal i Organització

Direcció
Carlota Bragós Valentines
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 61 64