Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Àrea d'Economia (AEC)

Direcció
Jordi Grau Majó
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps