Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Coordinació de Campus Nord

Direcció
Jordi Torrades
Directori
Càrrecs i personal
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 413 78 00
C/e
campus.nord@upc.edu
Web
http://www.upc.edu/campusnord