Càtedres UNESCO

El 5 d'octubre de 1989, l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC) signaven un conveni de col·laboració per a la creació de la primera càtedra UNESCO a la UPC: la Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria.
Actualment, la Politècnica és seu de quatre càtedres UNESCO més, que treballen en la creació, des del coneixement i la recerca, de pols d'excel·lència i innovació a escala regional i local. Així mateix, tenen com a objectiu consolidar xarxes i aliances que reforcin la cooperació internacional entre les institucions d'ensenyament superior i la societat.

Aquestes són les Càtedres UNESCO de la UPC: