La Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC) ha establert els darrers anys diversos acords de col·laboració amb destacades empreses, que s'han traduït en la creació de les càtedres d'empresa.

Aquestes càtedres acullen projectes diversos de formació i investigació en temes d'interès tant per a les empreses com per a la Universitat. L'empresa proposa i orienta els projectes de recerca i formació i la Universitat col·labora posant a disposició de l'empresa les infraestructures i els recursos humans. En el marc d'aquestes càtedres s'organitzen seminaris, conferències i cursos específics, es promouen les pràctiques d'estudiants en empreses i s'impulsen treballs de fi de carrera i tesis doctorals.

Actualment, la UPC disposa les càtedres d'empresa següents:

Càtedres d'empresa Premium

Càtedres d'empresa