Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Ens coneixes? / Carta de Serveis

Carta de Serveis

Missió i compromisos del Servei d'Economia

La nostra missió es facilitar l'assoliment dels resultats de la Universitat. Per aconseguir-ho, pressupostem, analitzem, controlem i processem les dades econòmiques de la Universitat, alhora que oferim informació, assessorament i suport tècnic als òrgans de govern i de gestió, mitjançant l'elaboració de normes i processos que asseguren la qualitat i la legalitat.

Els nostres compromisos són:
 

Compromisos amb les Unitats amb suport SAP
Àmbit d'informació
 • Actualitzar el web setmanalment per informar de les novetats en matèria econòmica a la UPC.
 • Divulgar la normativa de tancament abans del 15 de novembre
 • Realitzar un mínim de dues sessions informatives l'any.
 • Oferir una atenció telefònica personalitzada.
Àmbit SAP
 • Realitzar les altes i les modificacions de l'estructura pressupostària (dades mestres) en un termini màxim de 24 h.
 • Donar d'alta els nous creditors en un termini màxim de 48 h.
Àmbit de pressupost
 • Modificar setmanalment el pressupost de despesa d'acord amb l'augment dels ingressos.
 • Obrir l'exercici comptable i tenir incorporat el pressupost el primer dia de l'any.
Àmbit financer
 • Incorporar mensualment les baixes d'actius per mantenir actualitzat l'inventari.
 • Ordenar a l’entitat bancària el pagament a l’estranger en un període màxim de 3 dies (des de la recepció de la sol·licitud).
 • Realitzar el clearing cada dilluns.
 
Compromisos amb les Unitats sense suport SAP
 • Oferir una atenció telefònica personalitzada.
 • Enviar bimensualment a les unitats afectades el detall de la despesa de cada activitat.
Compromisos amb els òrgans de govern
 • Tenir el pressupost de cada exercici confeccionat a mitjans de desembre per a la seva aprovació.
 • Lliurar trimestralment un informe de seguiment pressupostari.
 • Lliurar mensualment els informes de planificació i d'execució de tresoreria.
 • Lliurar trimestralment els expedients d'alteració del pressupost perquè siguin aprovats
Compromisos amb el PDI, PAS i externs
 • Lliurar el certificat de retencions (IRPF) quinze dies abans de l'inici del període de presentació de la declaració de renda. El mateix certificat en format pdf estarà disponible al web des de mitjan febrer.