Skip to content

Calendar

Official opening of the competition:

10 de novembre 2014

Deadline for submission of business ideas via web:

13 de febrer de 2015

Announcement of the 30 pre-selected projects:

23 i 24 febrer 2015

 

Initial interviews:

Entre el 24 i el 27 de febrer

Announcement of the 20 selected projects:

27 de febrer 2015

Second Round informative meeting:

4 de març de 2015

Training - Mentoring:

4 de març a 31 de juliol (mínim de 10 sessions presencials)

Deadline for submission of the business plans via e-mail:

31 de juliol de 2015

Announcement of the 10 finalist projects and oral defend:

1a quinzena de setembre de 2015

Awards ceremony:

30 de setembre de  2015

Trip to Silicon Valley:

del 17 al 23 d'octubre de 2015