Projecte de cooperació d'aigua a Burkina Faso

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament promou projectes de voluntariat internacional
Projecte de cooperació d'aigua a Burkina Faso
Click to view full-size image… Size: 2378KB