Home Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació