Retrat de Jordi Salazar, director del Departament d'Enginyeria Electrònica

Retrat de Jordi Salazar, director del Departament d'Enginyeria Electrònica
Click to view full-size image… Size: 208KB