Imatge de planta de la platja de Castelldefels en estudi morfològic

Imatge en planta de la platja de Castelldefels obtinguda a partir de promitjar i georeferenciar 10 minuts d'imatges de les 5 càmeres de vídeo. La franja blanca és l'espuma generada amb la ruptura de les onades i indica la presència d'una barra crescèntica submergida. El rectangle verd indica la zona que es monitoritzarà en més detal
Imatge de planta de la platja de Castelldefels en estudi morfològic
Click to view full-size image… Size: 123KB