El rector Torres amb el professor Jose Manuel de la Puente, a la dreta

El rector Torres amb el professor Jose Manuel de la Puente, a la dreta
Click to view full-size image… Size: 254KB