Presa de possessió de nous catedràtics i catedràtiques de la UPC, el 6 de novembre

Presa de possessió de nous catedràtics i catedràtiques de la UPC, el 6 de novembre
Click to view full-size image… Size: 641KB