Vés al contingut (premeu Retorn)

Campus Lab

Línea estratègica: Convertir el campus en un laboratori d’experimentació en sostenibilitat energètica vinculant gestió/docència/recerca.

CampusLab és una estratègia per accelerar el procés d'innovació i aprenentatge mitjançant la resolució de problemes i reptes de les infraestructures dels campus de la UPC, comptant amb la col·laboració estreta i pautada d'estudiantat, professorat i personal tècnic de gestió.

energia2020_campuslab.jpg

 

Projectes realitzats

Consulta els projectes de la biblioteca UPC que han treballat sobre els campus UPC

La Sostenibilitat energètica és un tema epsecialment interessant per ser treballat en format CampusLab. Actualment, el repte és fer fàcil que estudiants i professors de la UPC puguin involucrar-se en projectes propis de la UPC, mitjançant una plataforma de connexió. Aquest projectes s'està desenvolupant amb l'equip d'inHours, un projecte sorgit de l'espai Emprèn UPC.

Principis d’actuació

 • L'estudiantat i l'aprenentatge com a eixos centrals del programa.
 • Treball sobre les infraestructures dels campus com a laboratori.
 • Projectes orientats a la resolució d'un repte o problema, amb mètode, calendari i resultats.
 • Col·laboració estreta entre estudiantat, professorat investigador i personal de gestió i tècnic, teixit empresarial, administració pública i la societat civil.
 • Utilització de diferents metodologies (Living Labs, Project Based Learning, Aprenentatge Servei, Comunitats de Pràctica...) en funció de cada projecte.
 • Plantejament obert i col·laboratiu en la metodologia, l'ús de la plataforma i la divulgació de resultats.
 • No hi ha aportació econòmica per part de la UPC en forma de diners, sí com a recursos.
 • Alineació amb l'estratègia de govern de la UPC.

Objectius

 • 10 edificis de la UPC seleccionats com a espais pilot preferents
 • 200 estudiants involucrats (TFG, TFM, Doctorat...) en projectes acadèmics sobre el campus.

Actuacions principals

 • Promoure projectes de connexió recerca-docència-gestió (emmarcat en la plataforma CampusLab)
 • Oferir projectes CampusLab als programes acadèmics de les unitats
 • Organitzar sessions de co-creació obertes i transversals