Vés al contingut (premeu Retorn)

Iniciem el procés de certificació energètica dels edificis de la UPC

Els estudiants i el professorat de la UPC participen, juntament amb el personal tècnic de la Universitat, en la certificació energètica dels edificis.
Iniciem el procés de certificació energètica dels edificis de la UPC
Certificació de l'Edifici TR14-Gaia

Participació oberta a l’estudianat i al professorat

El procés de certificació s'ha iniciat al Campus de Terrassa i que ja s’està fent extensiu a tots els edificis. Fins al moment, un grup de 13 estudiants de l’antiga ETSEIAT han dedicat els treballs de fi de grau a elaborar els primers certificats energètics, dirigits pels professors del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció de la UPC (GRIC) Miquel Casals i Marcel Macarulla

També s’ha analitzat l’edifici de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), i s’estan iniciant els treballs a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), amb la participació de les professores Inmaculada Rodríguez i Ana Lacasta, investigadores del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació  (GICITED).

Visualitza els certificats a l'apartat d'EFICIÈNCIA d'aquesta web
Trobaràs el formulari de contacte adreçat als estudiants i al personal docent i investigador interessat en participar en aquesta iniciativa.

 Laboratori d’assaig d’eficiència energètica

Per dur a terme el procés de certificació energètica, els estudiants fan d’enginyers i enginyeres i analitzen constructivament els edificis, inspeccionen les instal·lacions i comproven l’eficiència dels sistemes de climatització i de calefacció  i l’enllumenat, utilitzant les mateixes eines d’administració i de gestió informatitzades que fan servir habitualment els professionals del sector.

A través d’aquesta iniciativa, milers de metres quadrats d’aules, despatxos i tallers esdevenen un gran laboratori d’aprenentatge, del qual sorgeixen mesures que s’apliquen per millorar l’eficiència energètica i que afecten a diversos aspectes de l’activitat que es desenvolupa en els edificis analitzats.

Els estudis realitzats serviran de base per a avançar cap als objectius que marquen les polítiques europees en l’àmbit de l’eficiència energètica i en l’estratègia anomenada edificis nearly Zero Energy Buildings (nZEB), és a dir, edificis amb consum energètic quasi nul, mitjançant mesures innovadores.

L’edifici Gaia ha estat el primer en rebre l’etiqueta que el distingeix com a edifici eficient des del punt de vista energètic.

Aquests treballs, desenvolupats en el marc del Pla UPC Energia 2020, s’han presentat el 9 de novembre a l’Edifici Gaia, el primer de la UPC distingit amb l’etiqueta que certifica que és un equipament eficient des del punt de vista energètic.