Ves al contingut (premeu Retorn)

Qui pot formar part?

El programa inclourà als alumnes que compleixin algun dels requisits que s'especifiquen en el següent apartat, que es trobin matriculats en el curs 2019-20 a la UPC, i que acreditin ser estudiants de primer, segon o tercer cicle o qualsevol dels altres cicles: Grau, Màster i Doctorat dels títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, als que es refereix l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'Universitats en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007 de 21 d'abril.

Qui pot formar part?