Skip to content

You are here: Home / News / Convocatòries obertes dels programes INTERREG MED, SUDOE i POCTEFA

Convocatòries obertes dels programes INTERREG MED, SUDOE i POCTEFA

Actualment hi ha tres convocatòries obertes, pel període 2014-2020, dels nous Programes de Cooperació Territorial Europea dels espais territorials:

 

  • MED (franja mediterrània europea) fins el 2 de novembre.
  • SUDOE (sud-oest de França, Espanya, Portugal i Gibraltar) fins el 6 de novembre.
  • POCTEFA (espai pirinenc de França, Espanya i Andorra) fins el 10 de novembre.


La temàtica d’aquestes convocatòries s’estructura en cinc eixos comuns:

  1. Promoure i enfortir la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  2. Millorar la competitivitat de les PIMES.
  3. Afavorir la transició cap a una economia baixa en carbó, amb una eficiència energètica.
  4. Promoure l’adaptació al canvi climàtic, i la prevenció i gestió de riscos.
  5. Protegir el medi ambient, i els recursos naturals i culturals.


En el cas del Programa INTERREG MED, els projectes podran tenir una durada de fins a 48 mesos i un finançament màxim del 85% del cost total subvencionable del projecte.


Pel que fa al Programa INTERREG SUDOE, el període d’execució dels projectes no podrà ser superior a 36 mesos, i en cap cas la participació del FEDER podrà sobrepassar el 75% del cost total subvencionable del projecte.

 

En el cas del Programa POCTEFA, el període d’execució dels projectes no podrà ser superior a 36 mesos, i la taxa d’intervenció del FEDER és del 65% del cost total elegible de cada beneficiari.

 

Per més informació sobre com participar en aquestes convocatòries, contacteu amb cttinfo.europeus@upc.edu