Skip to content

You are here: Home / News / Open calls ESPON 2020 programme

Open calls ESPON 2020 programme

S’han obert les primeres convocatòries per licitacions de recerca aplicada mitjançant el nou ESPON 2020 Programa de Cooperació, dins de l’espai territorial que compren els 28 Estats Membres, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, pel període 2014-2020.

 

L’objectiu fonamental d’aquest programa és augmentar la base de coneixement d’evidència territorial europea, i encaixa dins del marc global de l’ESTRATEGIA EUROPEA 2020 que fomenta un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

 

Les set convocatòries s'estructuren al voltant dels següents temes:

 

  1. La geografia de la nova dinàmica d'ocupació a Europa (amb un màx. pressupost de 400.000€ i una data de tancament de 09/02/2016)
  2. El Mon en Europa, fluxos globals d’IED cap a Europa (amb un màx. pressupost de 700.000€ i una data de tancament de 09/02/2016)
  3. Les petites i mitjanes empreses a les regions i ciutats europees (amb un màx. pressupost de 500.000€ i una data de tancament de 09/02/2016)
  4. Territoris i economia baixa en carboni (amb un màx. pressupost de 700.000€ i una data de tancament de 09/02/2016)
  5. Perifèries interiors: els territoris nacionals que s'enfronten reptes d'accés als serveis bàsics d'interès general (amb un màx. pressupost de 800.000€ i una data de tancament de 10/02/2016)
  6. Possibles futurs territorials europeus (amb un màx. pressupost de 500.000€ i una data de tancament de 10/02/2016)
  7. Anàlisi comparativa de la governança territorial i sistemes d’ordenació territorial a Europa (amb un màx. pressupost de 900.000€ i una data de tancament de 10/02/2016)

 

Les ofertes de licitació han de contenir (a) una oferta administrativa i tècnica; i (b) una oferta econòmica.

 

Podeu consultar tota la documentació corresponent a les set convocatòries del PROGRAMA ESPON 2020.

Per a més informació sobre la manera de participar en aquestes convocatòries, contacteu amb cttinfo.europeus@upc.edu