Vés al contingut (premeu Retorn)

Peticions i incidències

Si una paperera està plena, detectes que manquen papereres o vols saber la periodicitat de recollida.

Contacte amb el responsable de la teva Escola o Campus

Contacte

Mireia de Mingo
Gabinet d'Innovació i Comunitat
telèfon 93.401.74.65

recircula_banner_puntupcrecircula.png

On es situaran els Punts UPC Recircula?

Els Punts UPC Recircula estaran situats en espais propers als usuaris; les ubicacions concretes es determinaran amb les unitats de gestió de cada Centre (UTGs).

Els criteris generals d’ubicació han estat aprovats per la Gerència de la UPC d’acord amb la tipologia d’espais, el nombre d’usuaris i la generació de residus:

Criteris generals de distribució

Paper i cartró

Envasos

Orgànica

Rebuig

Despatxos 1-4 usuaris

opcional

Oficines 5-10 usuaris

x

x

Oficines > 10 usuaris

x

x

x

Espais de representació institucional

opcional

Aules

Biblioteques i sales de lectura i consulta

x

x

Laboratoris

x

x

Lavabos

x

Magatzems

Menjadors

x

x

x

x

Passadissos (màx. cada 20m lineals)

x

x

x

x

Sales d’actes

x

x

Sales de reunions

Sales d’estudi

x

x

x

x

Sales esportives

Tallers

x

x

Vestíbuls i altres zones comunes

x

x

x

x