Vés al contingut (premeu Retorn)

Sòlids

 imatge del número ú

Identifiquem

Quins residus tòxics i perillosos es generen al nostre laboratori per tal de classificar-los i determinar la millor manera de gestionar-los.
Identificació Classificació Descripció Exemples Observacions
Residu químic Sòlids
Sals inorgàniques no reactives
Productes químics sòlids de naturalesa inorgànica
 • Sals de metalls pesants

Els reactius purs obsolets en estat sòlid es classifiquen com a reactius de laboratori

Pastosos orgànics no halogenats
Productes químics de naturalesa orgànica o contaminats amb productes químics orgànics (coles, pigments, pintures, vernís)
 • Carbó actiu
 • Gel de sílice impregnat amb carbó orgànic
 • Antracè
 • Acetat de sodi
 • Benzoat de sodi
Pastosos orgànics halogenats Productes químics de naturalesa orgànica o contaminats amb productes químics orgànics (coles, pigments contaminats)
 • Hexaclorobenzè
 • Tricloroacetat de sodi
Envasos buits contaminats Envasos contaminats amb productes químics
 • Envasos de plàstic
 • Envasos de vidre
 • Envasos metàl·lics
Cada tipus d'envàs contaminat (plàstic, vidre, metall) cal segregar-lo en bidons diferents.

Si l'envàs conté producte es classifiquen com a reactius de laboratori
Absorbents contaminats Substàncies que absorbeixen productes químics
 • Guants
 • Draps
 • Paper
 • Sepiolita
imatge del número dos

Seleccionem l'envàs

Un cop hem identificat quin o quins són els nostres residus cal que seleccionem l’envàs més adequat per emmagatzemar-los temporalment.

 

Tipus de residu Tipus d'envàs Observacions
Residus Químics
en estat sòlid
 • Sòlids i residus pastosos
fotografia d'envàs de 5l. blanc de boca ampla
Envàs de 5l. blanc amb tap verd de boca ampla
En aquets envasos NO es poden posar residus líquids
fotografia d'envàs de 10l. blanc de boca ampla
Envàs de 10l. blanc amb tap negre de boca ampla
fotografia d'envàs de 2l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 30l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
Cal tenir en compte les incompatibilitats entre residus

Líquids: Únicament es poden posar si estan dins d'altres envasos petits de plàstic o metall tancats hermèticament

Envasos de vidre: s'ubicaran en caixes estanques de plàstic o en bidons ballesta del menor volum possible
fotografia d'envàs de 60l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 60l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
fotografia d'envàs de 120l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 120l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
fotografia d'envàs de 200l amb tancament de ballesta
Bidó ballesta de 220l. blau amb tapa negra amb tancament de ballesta
imatge del número tres

Etiquetem l'envàs

Seleccionat ja l’envàs cal que aquest l’etiquetem correctament, segons el procediment específic per a cada tipologia de residu.
botó descarrega't les etiquetes
imatge del número quatre

Emmagatzemem els envasos

Un cop s’ha completat l’envàs que conté un residu, el disposarem en un espai degudament condicionat.

emmagatzematge

Óptim

Magatzem de residus tòxics i perillosos
Instal·lacions aïllades (dins o fora dels edificis). En general aquests magatzems són compartits per diverses unitats i són gestionats per una persona que coordina les entrades i sortides del mateix.

Recomenat

Armaris de seguretat per a laboratoris
Garantitzant una resisténcia mínima  al foc mínima de 15 minuts (RF 15).
A la UPC existeix un contracte de subministrament d’armaris de seguretat per a laboratoris

Cal evitar

Emmagatzematge en els laboratoris
Caldrà atendre a les condicions de seguretat, de compatibilitat entre residus i d’emmagatzematge temporal màxim
imatge del número cinc

Sol·licitem la recollida dels residus

D’acord amb els criteris i calendari establert als diferents Centres o Campus, es lliuraran els residus al gestor autoritzat en els terminis i condicions legalment establerts.