Vés al contingut (premeu Retorn)

Reutilització d'equips informàtics

Si un ordinador queda obsolet per a la funció que realitzava fins al moment, valora si es pot reutilitzar dins de la pròpia universitat o cedeix-lo al Programa UPC Reutilitza per a què pugui destinar-se a projectes amb finalitat social.

Com podem gestionar els equips fora la UPC?

 imatge del número ú

Comprova si l'equip és reutilitzable

Verifica si l'equip del que et vols desprendre compleix els criteris per a la seva reutilitzaciói en cas afirmatiu consulta els tràmits per a la seva cessió i retirada.

 

imatge icona atenció
IMPORTANT

Per a desprendre’s d’un equip informàtic cal com a mínim que s’hagi completat el temps d’amortització de l’equip (4 anys).

 

imatge icona reciclatgeCriteris de reutilització

  • Ordinadors fabricats després de 2007.
  • Pantalles TFT (planes) i que funcionin.
  • Ordinadors portàtils tant si funcionen com si no funcionen (cal indicar el temps de la bateria).
  • Impressores en bon estat i en funcionament.
  • Perifèrics (ratolins, teclats,...) en bon estat i en funcionament.

 

No cumpleix els criteris de reutilització?

Consulta com gestionar els residus informàtics

 

 

imatge icona bones pràctiques

Bones pràctiques

  • Procura allargar la vida de l'equip el màxim temps possible.

imatge icona atenció
INFORMACIÓ

En cas de dubte sobre els requeriments de reutilització contacta amb:

info.reutilitza@upc.edu

imatge del número dos

Realitza els tràmits administratius per cedir l'equip informàtic

Abans de donar un equip informàtic cal desafectar i desinventariar el bé com a actiu de la universitat.

 

Tràmits per a la cessió d'equips reutilitzables

1. Desafectació

Desvinculació del patrimoni públic de la universitat d'un equip informàtic, sense utilitat per a la UPC i el valor del qual és nul, per cedir-lo gratuïtament a favor d'una entitat sense ànim de lucre.

 

 

Consulta el Reglament de Patrimoni [Capítol V. Afectació, desafectació i canvi d’adscripció dels béns de domini públic.]
Protocol
Envia la proposta de cessió completada i signada pel director de la unitat al Servei de Patrimoni

Proposta de cessió de material

2. Desinventariat

Supressió de l'equip informàtic de l'inventari de la UPC per raó de cessió a una entitat sense ànim de lucre.

 

Vols saber com obtenir la fitxa d'inventari? Consulta el Manual de SAP [Punt 5. Comptabilització d’Actius Fixos, apartat 8. Impressió de fitxes i etiquetes d’inventari]

Vols saber com fer baixes simultànies de l'inventari? Confecciona un sol document, tal com s’explica en el Manual de gestió econòmica [Punt 7. Actius fixos immobilitzat material, apartat 2.4. Procediment de baixa]
Protocol
Imprimeix la fitxa d’inventari de l’equip a donar de baixa i emplena el Vist-i-plau de la baixa (part inferior de la fitxa) especificant com a "Motiu de baixa" l'obsolescència i cessió de l'equip.

Passos per fer la baixa

Envia la fitxa de l'inventari de l'actiu a la Unitat d’Inventari del Servei d’Economia.

 

 

 

 

imatge del número tres

Gestiona la retirada de l'equip reutilitzable

Un cop s'han completat els tràmits administratius l'equip es pot cedir per a la reutilització.

 

imatge icona atenció
IMPORTANT

Abans de desprendre't de l'equip recorda realitzar l'esborrat de totes les dades per complir amb la llei de protecció de dades de caràcter personal.

 

Programa Reutilitza

UPC Reutilitza, (obriu en una finestra nova)

Per promoure la reutilització externa dels equips informàtics obsolets amb criteris de transparència i participació.

El Programa UPC Reutilitza garanteix la donació dels ordinadors a entitats sense ànim de lucre així com el seguiment del bon ús i gestió final dels mateixos un cop completen la seva vida útil.

Procediment de retirada de l'equip

 

Envia un correu electrònic: info.reutilitza@upc.edu
Indica el nom, tipus d’equips que es volen cedir i les seves característiques tècniques.


Un cop rebis la confirmació podràs traslladar els equips als espais del Programa UPC Reutilitza (edifici B5 del Campus Nord UPC).
Les unitats administratives del Campus Nord cal que contactin directament amb Coordinació de Campus Nord per coordinar la recollida d'aquests equips (recollida.selectiva.cnord@upc.edu).

 

Altres alternatives de reutilització externa

En cas que els equips no es puguin cedir al Programa Reutilitza es poden considerar altres opcions per a la reutilització:

 


Programa Reutilitza, menció especial del jurat dels premis Disseny per al reciclatge.

Mireia de Mingo
Gabinet d'Innovació i Comunitat
telèfon 93.401.74.65