Servei bàsic d'allotjament

Nombre d'allotjaments: 115

Nom

URL

Base de Dades

Tecnologia

Centre de Política de Sòl i Valoracions http://www.upc.edu/cpsv No Altres
Centre Català del Plàstic http://www.upc.edu/ccp Si Altres
Knowledge Engineering Research Group. GREC http://www.upc.edu/web/grec Si Altres
Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials http://www.upc.edu/web/ciefma No Altres
Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques. CREMIT http://www.upc.edu/web/cremit No Altres
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona http://lub.upc.edu No Altres
Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació http://www.upc.edu/cdsarti Si Altres
Pàgines de 3er cicle http://www.upc.edu/3er-cicle No Altres
BBDD sltterm, upcterm, nomenclatura, helixicon, classtalk, gina, aeronàutica, estrcutures, mobility, ? http://www.upc.edu/slt/? Si Altres
Central Sindical Independent de Funcionaris http://www.upc.edu/csi No Altres
Software and Service Engineering Group http://www.upc.edu/gessi No Altres
Aplicació Prismàtic de RMEE http://upc.edu/prismatic No Altres
Aplicacions SC per promoció http://www.upc.edu/infopromo Si Altres
Portal Científic i Tècnic, equipaments i serveis de la UPC http://www.upc.edu/pct/ Si Altres
Base de dades DFEN http://dfen.upc.edu Si Altres
Com comunicar http://www.upc.edu/slt/comcomunicar No Altres
CTT - Gestió de Time-Sheets http://ts.ctt.upc.edu Si Altres
D'ur. revista d'Urbanisme http://dur.upc.edu No Altres
GESTA 2011: New Trends in Symplectic and Contact Geometry http://www.upc.edu/gesta/ Si Altres
Revista de Projectes Arquitectònics http://revista.dpa.upc.edu No Altres
Technology and Culture ETSETB http://technologyandculture.etsetb.upc.edu No Altres
JOTSE - Journal of Technology and Science Education http://www.jotse.org Si Altres
CIT UPC http://cit.upc.edu Si Altres
GREENET http://sites.upc.edu/greenet/ Si Altres
Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) http://quantumleap.cat Si Altres
Signal Processing for Communication Group http://spcom.upc.edu No Altres
Parc UPC http://upc.edu/parcupc/ Si Altres
Vinculats CTT - parc UPC http://llocs.upc.edu/www-parcupc/vinculats Si Altres
Array http://array.upc.edu Si Altres
Exposició Bones Pràctiques Docents http://www.upc.edu/bonespractiquesdocents No Altres
Fons multimèdia assignatura màquines http://hydra.dehm.upc.edu/ Si Altres
Maxibottle http://maxibottle.etseib.upc.edu/ Si Altres
Mecànica dels Medis Continus http://mmc.etseib.upc.edu/ Si Altres
Premi Davyd Luque http://llocs.upc.edu/premidavydluque Si Altres
Diagnoptics http://diagnoptics.barcelonatech-upc.eu/ Si Altres
DF WikiLabs http://morfeo.upc.es/ No Altres
epoweredracing http://epoweredracing.eebe.upc.edu Si Altres
CONNECT project: Combinatorics of Networks and Computation http://connect.barcelonatech-upc.eu Si Altres
Materials antic CA1 http://*** No Altres
Grup de Compatibilitat Electromagnètica http://www.upc.edu/web/gcem Si Wordpress
GIFD http://--gifd.upc.edu/ Si Wordpress
ESTUDIS LUMINOTÈCNIS. Grup de treball de Projectes d’Enginyeria grlum.dpe.upc.edu Si Wordpress
Bits que volen http://bitsquevolen.eetac.upc.edu Si Wordpress
bloctoolbox, blogredacta http://www.upc.edu/slt/bloctoolbox Si Wordpress
Blog Departament Enginyeria Elèctrica http://blogdee.dee.upc.edu Si Wordpress
UPC-Llobregat campusllobregat.blog.upc.edu Si Wordpress
Càtedra UNESCO Sostenibilitat www.unescosost.org Si Wordpress
Blog CIT UPC http://llocs.upc.edu/blogcitupc Si Wordpress
arcitec.blog.upc.edu http://arcitec.blog.upc.edu Si Wordpress
La teva UPC http://upc.edu/latevaupc Si Wordpress
Grup Consolidat de Tecnologia d'Estructures http://www.structech.upc.edu Si Wordpress
Vulcano 3d http://fablabeebe.em.upc.edu Si Wordpress
Barcelona Enllaços http://bcnlinks.lub.upc.edu/ Si Wordpress
Grup de recerca Arquitectura, Energia i medi Ambient http://www.aie.upc.edu Si Wordpress
Grup de Recerca en Urbanisme http://gru.upc.edu Si Wordpress
Jornadas de Formación AUGAC http://augacbcn.upc.edu Si Wordpress
Matemàtica Discreta http://discretemath.upc.edu Si Wordpress
Grupo de investigación en geometría computacional, combinatoria y discreta http://dccg.upc.edu Si Wordpress
ETSEIB Motorsport Barcelona http://etseib-motorsport.upc.edu Si Wordpress
Pàgina web oficial del Fòrum d'empreses de l'ETSEIB http://www.forumetseib.upc.edu Si Wordpress
ETSEIB Racing http://www.etseib-racing.upc.edu/ Si Wordpress
e-Ride ETSEIB http://eride-etseib.upc.edu Si Wordpress
Comissions Obreres UPC. CCOO http://ccoo.upc.edu Si Wordpress
Sindicat CAU http://www.upc.edu/cau No Joomla
Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa -CUDU http://telescopi.upc.edu Si Joomla
Secció història de la construcció http://shc.ca.upc.edu Si Joomla
Simposi Internacional CIDUI-CESE http://simposi.cidui.upc.edu/ Si Joomla
Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient (GEMMA) http://gemma.upc.edu/ Si Joomla
Jornadas de AUTOMATICA 2013 http://ja2013.upc.edu/ Si Joomla
TUCAN3G project www.ict-tucan3g.eu Si Joomla
Geopolitical Brownfield http://llocs.upc.edu/www-gpb/ Si Joomla
Tropic http://www.ict-tropic.upc.edu Si Joomla
Freedom http://www.ict-freedom.eu Si Joomla
Gestor de la Oficina de serveis Web http://www.upc.edu/gestorhosting/ Si PHP+MySQL
Càtedra Grup JG Ingenieros per a l'Estudi de la Sostenibilitat en els Edificis http://www.upc.edu/web/catedraupcjg Si PHP+MySQL
Centenari EUETIB http://www.upc.edu/euetib/centenari No PHP+MySQL
BD SLT Assessorament Si PHP+MySQL
FORMULARIS REMPARK https://rempark.cetpd.upc.edu/ Si PHP+MySQL
Projecte europeu FATE del grup CETPD - UPC http://fate.upc.edu Si PHP+MySQL
ICE - Innovació docent www.upc.edu/innovaciodocent2012 No PHP+MySQL
EUROPEAN OBSERVATORY ON GOOD PRACTICES IN STRATEGIC UNIVERSITY MANAGEMENT http://eusum.upc.edu Si PHP+MySQL
JA2013ConfTool http://llocs.upc.edu/www-ja2013tool/ Si PHP+MySQL
Métodos homotópicos en álgebra geometría y topología http://mhagt.fme.upc.edu No PHP+MySQL
Fate-Data http://fate-data.upc.edu Si PHP+MySQL
HealingDrop healingdrop.upc.edu Si PHP+MySQL
Serveis Cientificotècnics de la UPC http://www.upc.edu/sct Si PHP+MySQL
Recursos docents CITCEA http://recursos.citcea.upc.edu No PHP+MySQL
Incidències grii http://upc.edu/incidencies-grii Si PHP+MySQL
Congres Grup de Sistemes Dinàmics 2015 http://www.ma1.upc.edu/gdham15 No PHP+MySQL
Entorn desenvolupament SC http://llocs.upc.edu/provesscp Si PHP+MySQL
Carpeta UPC http://llocs.upc.edu/www-carpeta Si PHP+MySQL
Maps UPC http://maps.upc.edu Si PHP+MySQL
Aplicacions SC http://upc.edu/signatura/comunicats/felicitacio/protocol No PHP+MySQL
Intranet doctorat http://llocs.upc.edu/doctorat Si PHP+MySQL
SLT Ajudam Talk10 http://www.upc.edu/slt/ajudam/ow/ Si PHP+MySQL
Doctorat http://llocs.upc.edu/www-doctorat Si PHP+MySQL
Asignación docente DOE http://sasdoc.doe.upc.edu/ Si PHP+MySQL
Intranet SGA http://intranet.upc.edu/sga Si PHP+MySQL
Aplicatius del Centre de Suport a les TIC de l'EUETIB http://portaleuetib.upc.edu Si PHP+MySQL
SeniorFit http://seniorfit.upc.edu Si PHP+MySQL
SysTol’16: 3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems http://systol16.cs2ac.upc.edu/ Si PHP+MySQL
Aplicació per inscriure't als cursos del Servei de Llengües i Terminologia http://lamp.upc.edu/www-sltcursos Si PHP+MySQL
Dev-Recerca CTT http://dev-recerca.ctt.upc.edu/ No PHP+MySQL
Wiki Codalab http://wiki.codalab.upc.edu/ Si PHP+MySQL
E-Informacions http://intranet.upc.edu/e-informacions No HTML
Dept Urbanisme i Ordenació territori http://duot.upc.edu No HTML
Innovation in Materials and Molecular Engineering http://recerca.upc.edu/imem No HTML
Butlletí UPC http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca No HTML
Recursos CITCEA http://recursos.citcea.upc.edu/ No HTML
Tren relativista http://fa.upc.edu/trenralativista No HTML
Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciència dels Materials. Insup http://insup.upc.edu No HTML
TiCA Teoria i crítica de la ciutat, l'arquitectura i l'art. http://tica.upc.edu/ No HTML
BD de la CUDU http://llocs.upc.edu/w-unesco Si Plone
Observatorio del Desarrollo Urbano y Territorial http://mdut.duot.upc.edu/ Si Drupal
Conferència TRAMVIA-CIUTAT http://tramviaciutat.upc.edu Si Drupal