Vés al contingut (premeu Retorn)

ajuda_desenvolupament_auto

informació d'ajuda de les activitats automàticament carregades cada dia des de DRAC (indicador desenvolupament professional)

CONSULTA LES ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL INTRODUÏDES AUTOMÀTICAMENT

Diàriament s'actualitzen les següents activitats de les bases de dades de la Universitat (de manera que si es fa alguna modificació al DRAC, al dia següent es visualitzaran els canvis a aquest aplicatiu).

1. Direcció o participació en projectes de millora de la docència reconeguts per la Universitat, o per organismes catalans, espanyols o europeus, competents en la matèria.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat: Projectes d’innovació docent (de tipus DOCENT).

2. Participació (impartició o assistència) o organització de cursos per a la millora de la docència universitària. Igualment pel que fa a simposis, seminaris, jornades o congressos relacionats amb la innovació o millora docent.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat: Assistència a cursos o seminaris, Impartició de cursos o seminaris, Organització de curs o seminari (de tipus DOCENT) FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat:
  • Organització d’edició de congrés Tipus d’edició: taller de treball, seminari, jornada, debat social, conferència magistral, conferència
  • Organització de curs o seminari Tipus d’edició: congrés, conferència, jornada, seminari i simposi
  • Impartició de curs o seminaris Tipus d’edició: taller de treball, seminari, jornada, debat social, conferència magistral, conferència
  • Assistència a curs o seminari Tipus d’edició: taller de treball, seminari, jornada, debat social, conferència magistral, conferència
  • Pres. Treball en congrés
  • Impartició de conferències

3. Participació en comissions de la Universitat relacionades amb la docència: elaboració o revisió de plans d’estudi, acreditació de titulacions oficials, avaluació docent, etc. Anàlogament en comissions, o com a avaluador individual, i en temes relacionats amb titulacions oficials, per agències amb competències sobre la qualitat del sistema universitari. Igualment, haver format part de les comissions que jutgen els concursos de selecció de PDI de la UPC.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: K1c, K1d, K1f, D3
La informació referent als Punts DIC procedeix de l’aplicació “Punts de Direcció i Coordinació”. Activitats de tipus D3 Activitats de tipus: Comissió Acadèmica, Comissió Avaluació Acadèmica, Comissió d'Avaluació 2/3, Comissió d'Avaluació Acadèmica, Comissió d'Avaluació Curricular, Comissió d'Avaluació de Fase Selectiva, Comissió d'Avaluació de Segon Cicle, Comissió de 2n cicle, Comissió de Coordinació Docent, Comissió de Docència, Comissió de Docència i Formació, Comissió Docent, Comissió per a la Selecció i Promoció del Professorat DRAC. Tipus d’activitat: - Pertinença a comissió consultora avaluadora Tipus de comissió: Avaluació de la qualitat de la docència (de tipus DOCENT)

4. Activitats de coordinació: interna d’una assignatura o entre diferents assignatures, o de tot un ensenyament, en titulacions oficials de grau, màster i doctorat.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: D1, DICk, K1a, K1b, K1e, D3

5. Posada en marxa de noves assignatures; revisió i millora d’assignatures ja existents; creació de nou material docent.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus:F4, F4a, F4b, F4c, F4d DRAC. Tipus d’activitat: Manual, apunts, software (de tipus DOCENT)

6. Accions que impulsin el compromís de la docència amb els principis informadors definits als Estatuts de la UPC: sostenibilitat, igualtat d’oportunitats, esperit crític, cultura de pau, etc.

7. Participació en activitats docents de cooperació amb països en vies de desenvolupament, amb col·lectius desfavorits del propi país o d’extensió universitària.

FONT D’INFORMACIÓ: (CCD). Activitats d’extensió universitària del tipus: A2 (direcció i participació en projectes del CCD).

8. Organització o participació en activitats culturals dins la Universitat: conferències, debats, exposicions, etc.

9. Elaboració de llibres de text o altres publicacions de temàtica docent i nivell universitari, en paper o digitals, publicats per editorials universitàries o editorials comercials de prestigi reconegut.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat: Llibre, capítol de llibre, edició de llibre d’actes de congrés, articles en revista, text en actes de congrés (de tipus DOCENT)

10. Desenvolupament de tasques de tutoria encarregades per centres o departaments, d’experiències amb noves metodologies docents i amb nous sistemes d’avaluació, relacionades amb la transició secundària–universitat o de promoció dels estudis oficials.

FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: G3a, G3b, G3c, G3d, F3a, F3b, F3e, F3f, F3g DRAC. Coordinacions docents fora de la UPC. Tipus de coordinació: Jornades d’orientació o portes obertes Tutories docents fora de la UPC. Tipus de tutories: Tutories de treball de recerca

11. Foment de la internacionalització, de la mobilitat i de l’ocupabilitat: impartició de docència reglada en una tercera llengua; estades en altres universitats tot impartint-hi docència; coordinació de programes d’intercanvi d’estudiants; tutoria d’estudiants de mobilitat; coordinació de programes de cooperació educativa; participació en tribunals d’avaluació de pràctiques externes.


FONT D’INFORMACIÓ: AAD. Activitats de tipus: F5, D8 i D9 DRAC. Tipus d’activitat: - Estades a centres RDI Finalitat de l’estada: Impartició docència (de tipus DOCENT)

12. Direcció d’accions o estímul a la participació dels estudiants en concursos que fomentin la seva formació o inserció laboral.

13. Premis i distincions docents.

FONT D’INFORMACIÓ: DRAC. Tipus d’activitat: Premis i reconeixements (de tipus DOCENT)
Per més informació sobre com introduir les activitats a DRAC: aquí