Vés al contingut (premeu Retorn)

comissions

informació de les comissions d'avaluació pel PDI

Comissió d'Avaluació Ordinària

Formada per:

 • El vicerector d'Avaluació i Qualitat, Santiago Silvestre Berges, que la presideix.
 • Els professors següents designats per la CSAPDIU. (Han de pertànyer a àmbits de coneixement diferents i han de tenir una valoració docent global A o B en la darrera avaluació del règim de dedicació):
  • Dra. Maria Rubert de Ventós
  • Dr. Francesc Marqués Truyol
  • Dr. Juan Miquel Canet
 • Estudiant nomenat pel Consell de l’Estudiantat. (Ha d’haver superat la meitat o més dels crèdits de l’ensenyament en què està matriculat i no ha d’haver estat afectat per cap procediment de desvinculació associat a la normativa de permanència):
  • Titular:
 • Un tècnic del GPAQ (sense vot):
  • Cristina Esteve Fornés

Comissió de Garanties

Si l’avaluat/da no està d’acord amb algun membre de la comissió avaluadora, podrà demanar de manera justificada ser avaluat per la comissió de garanties. La sol·licitud, que s'haurà d'enviar a l'adreça , serà estudiada amb confidencialitat i resolta en un període breu de temps. La comissió està formada per:

 • El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano Ibáñez, que la presideix.
 • El president de la CSAPDIU, Josep Vidal Manzano.
 • Un estudiant de la CSAPDIU,
 • El director del GPAQ (sense vot), Santi Roca Martín.

Les persones que formen part d’aquesta Comissió de Garanties no poden ser membres de la Comissió d’Avaluació Ordinària.