Vés al contingut (premeu Retorn)

recerca_projectescompetitius

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA EN RÈGIM COMPETITIU

Requisit de l'indicador: Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

  1. Vigent entre l'01/01/2017 i el 31/12/2018
  2. Gestionat pel CTT
  3. Gestionat pel CTT-CEIB en el marc del corresponent conveni
  4. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
  5. Projectes CIT
  6. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
  7. Els projectes iniciats al 2019, però concedits a la convocatòria 2018 també es tindran en consideració.
  8. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€.
  9. Queden exclosos els serveis.

Per a que es pugui valorar la participació en projectes de recerca gestionats per un organisme que no sigui la UPC s'haurà de crear una incidència (a través del gestor d'incidències) i adjuntar la corresponent autorització del vicerector competent en matèria de Recerca.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l'investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s'acreditarà mitjançant la certificació de l'assoliment d'almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).

Per tant, per a tenir assolit favorablement aquest indicador s'haurà de complir amb el DOBLE REQUISIT de tenir per una banda la participació en projectes de recerca i per l'altra tenir almenys 3 punts PAR T1 en alguna de les dues últimes convocatòries resoltes (2017 i/o 2018).