Vés al contingut (premeu Retorn)

calendari

CALENDARI D'AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PDI DE LA UPC_CONVOCATÒRIA 2019

 

AccióData
Aprovació convocatòria 2019 Desembre 2019
Actuacions vàries prèvies a l'obertura de l'aplicació Novembre-Desembre de 2019
Difusió inici procés i obertura aplicació 14 de gener de 2020
Inici termini tràmit d'audiència (via gestor d'incidències de la pròpia aplicació) Del 15 al 28 de gener de 2020
Resolució incidències del tràmit d'audiència i interacció amb el professorat, si és el cas Del 15 de gener al 24 de febrer de 2020
Actualitzar matriu aplicació d´acord amb la resolució de les incidències Del 25 de febrer al 3 de març de 2020
Comprovacions prèvies a la difusió de les dades definitives Del 25 de febrer al 3 de març de 2020
Difusió dades definitives del procés 4 de març de 2020
CPiAS (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2020
Consell de Govern (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2020