Vés al contingut (premeu Retorn)

calendari

CALENDARI D'AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PDI DE LA UPC_CONVOCATÒRIA 2020

 

AccióData
Aprovació convocatòria 2020 Novembre 2020
Actuacions vàries prèvies a l'obertura de l'aplicació Novembre-Desembre de 2020
Difusió inici procés i obertura aplicació 14 de gener de 2021
Inici termini tràmit d'audiència (via gestor d'incidències de la pròpia aplicació) Del 15 al 28 de gener de 2021
Resolució incidències del tràmit d'audiència i interacció amb el professorat, si és el cas Del 15 de gener al 24 de febrer de 2021
Actualitzar matriu aplicació d´acord amb la resolució de les incidències Del 25 de febrer al 3 de març de 2021
Comprovacions prèvies a la difusió de les dades definitives Del 25 de febrer al 3 de març de 2021
Difusió dades definitives del procés 4 de març de 2021
CPiAS (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2021
Consell de Govern (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2021