Vés al contingut (premeu Retorn)

Estadístiques i enquestes

 Portal de dades i indicadors

fotoMostraPortal que recull les principals dades i indicadors de la Universitat agrupades segons la seva temàtica.

 
Quadre de comandament

fotoMostraEl quadre de comandament és una eina que mostra una evolució dels principals indicadors de l'activitat universitària amb l'objectiu d'oferir una visió global que faciliti la presa de decisions per part dels òrgans de govern.

 
Enquestes a l'estudiantat de grau i màsters universitaris

fotoMostra

L’enquesta sobre l’actuació docent i les assignatures té com a objectiu principal obtenir informació sobre la valoració que fa l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat i les assignatures que s’han impartit durant cada quadrimestre.

Enquesta d'Inserció Laboral

fotoMostraL'enquesta d’inserció laboral té com a objectiu principal obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades (nivell de col•locació, funcions que desenvolupen, valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció,...) i sobre la valoració que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC (formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al mercat de treball,..). Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

    Enquestes als doctorands

    fotoMostraL’enquesta als doctorands té com a objectiu principal obtenir informació sobre la valoració que fa l’estudiantat de doctorat sobre la formació que estan rebent.

    Enquestes als Doctors

    fotoMostraL’enquesta als doctors té com a objectiu obtenir informació sobre la situació laboral dels doctors per la UPC (nivell de col·locació, funcions que desenvolupen, valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció,...) i sobre la valoració que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC (formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al mercat de treball,..). Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.