Vés al contingut (premeu Retorn)

Planificació i avaluació del PDI
Sistema de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI

fotoMostraEl sistema de punts d’activitat acadèmica és l’eina què s’ha dotat la Universitat Politècnica de Catalunya per reconèixer al PDI les activitats acadèmiques que duu a terme.
L’activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, l’estudi, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la transferència i la valoració del coneixement, i l’extensió universitària, així com les activitats de direcció i de coordinació que duu a terme el personal docent i investigador per contribuir-hi (Article 110 dels Estatuts de la UPC - Abast de l’activitat acadèmica).

 

   Aplicacions de consulta i gestió de l'activitat acadèmica

   fotoMostraInfoPDI és l'eina de consulta de la informació i els indicadors sobre l'activitat docent, de recerca, de direcció i coordinació, i dels processos d’avaluació, així com la valoració de l'estudiantat sobre l'actuació docent del Personal Docent i Investigador.

       Punts de direcció i coordinacióAplicació web que utilitzen els gestors de les unitats acadèmiques per informar sobre les activitats de direcció i coordinació que han realitzat els seus membres durant el curs acadèmic i que s'avaluen als Punts Dic.

   Accés a l'aplicació: http://www.upc.edu/puntsdic Icona Clau
     Règim de dedicació del PDI

     fotoMostraEl règim de dedicació és un model d’avaluació i seguiment de l’activitat acadèmica del professorat a temps complet, en l’àmbit de la docència, la recerca i la gestió, que permet mesurar i valorar el compliment, la qualitat i la consecució de resultats. Els criteris i indicadors es gestionen d’acord amb el document aprovat pel consell de govern.

      Mèrits de docència

      fotoMostraEl reconeixement dels mèrits docents o quinquennis es realitza per mitjà de dues vies: el complement bàsic (o estatal, avaluat per la Universitat) i el complement addicional (o autonòmic, avaluat per AQU Catalunya). Ambdós complements es gestionen mitjançant el mateix aplicatiu que gestiona els indicadors d’acord amb el manual d’avaluació.

      L’informe d’activitat docent és un document que expedeix la Universitat, prèvia avaluació i d’acord amb el Manual d’Avaluació Docent. El professorat que vol sol·licitar a AQU Catalunya el certificat d’activitat docent (acreditació docent) ha d’adjuntar a la corresponent sol·licitud l’esmentat informe.

      Mèrits de gestió

      fotoMostraL'avaluació dels mèrits de gestió es realitza mitjançant un aplicatiu on el professor/a pot consultar els càrrecs dels quals la universitat en té constància i si és el cas, afegir nova informació. El mateix aplicatiu permet la validació de la informació, per part dels gestors de les unitats acadèmiques. El procés finalitza amb el lliurament d'un informe a AQU Catalunya i el seu reconeixement (trams de gestió).

       
      Encàrrec docent

      fotoMostraÉs el procediment mitjançant el qual la UPC aprova el repartiment dels punts de docència que encarreguen als departaments els centres docents i els màsters universitaris (un procés pels màsters i un altre pels centres).
      Prèviament ha d’estar realitzat el procediment d’assignació de punts de docència bàsica d'estudis de grau i de postgrau.
      Tots els centres seran objecte d’aquest procediment; els departaments també estan afectats doncs els centres, els programes de màster i de doctorat han de negociar amb ells la proposta d’assignació.

       Avaluacio del PDI Temporal

       fotoMostraD'acord amb els Estatus de la UPC, les figures de PDI laboral temporal de les categories d'ajudant, lector i col·laborador estan sotmeses a avaluació prèvia a la renovació del contracte quan compleixen dos anys de contracte.