Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Agrícola

Sense oferta de places per al curs 2018-2019. Aquest grau passa a formar part del nou grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb dues mencions: Hortofructicultura i Jardinera i Producció Agropecuària.

El grau en Enginyeria Agrícola combina l’expertesa en tecnologia de la UPC amb les ciències agronòmiques i la biologia, amb l’objectiu de formar professionals amb capacitat d’innovació i emprenedoria per a una agricultura tecnològicament avançada, sostenible econòmicament i respectuosa amb el medi ambient i el benestar animal. Rebràs una formació multidisciplinària en matèries com la salut, la nutrició i el benestar animal; els sistemes de producció ramadera; els cultius extensius, d’horta i de fruiters; la tecnologia de reg; la maquinària i les construccions agrícoles; la protecció de cultius; la gestió de residus; l’agroecologia, i la producció ecològica d’aliments.

El programa formatiu inclou pràctiques de camp, de laboratori i d’informàtica per tal de donar una formació de qualitat en les tècniques de producció vegetal i animal, la gestió d’explotacions agrícoles i ramaderes, els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments i altres productes agrícoles, així com la viabilitat econòmica de les empreses i cooperatives agràries. 
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada
4 anys
Càrrega lectiva
240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
5,000
Horaris/torns
El primer any dels graus hi ha grups de matí o tarda. A la resta de quadrimestres l'horari és majoritàriament de matí.
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 2.371 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Sortides professionals

Professió regulada

Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries.

Sortides professionals
  • Direcció tècnica de finques agrícoles i ramaderes.
  • Tècnic/a en empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructures rurals, maquinària agrícola, llavors, adobs, fitosanitaris, sistemes de reg, etc.
  • Ordenació i gestió de l'espai agrari a l’Administració pública.
  • Cooperació internacional i desenvolupament en agricultura.
  • Disseny i gestió de recursos hídrics per a ús agrícola i projectes d’agroenergètica.
  • Control de qualitat i seguretat dels aliments i productes agrícoles.
  • Avaluació de l’impacte mediambiental i gestió de residus de l’activitat agrària.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d’obres, estudis ambientals, etc.
  • Direcció i gestió d’empreses i cooperatives agràries.

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Organització dels estudis

El grau té una càrrega lectiva de 240 ECTS. Els dos primers anys (120 ECTS) s'imparteixen les matèries bàsiques comunes als quatre graus que ofereix l'ESAB. Els dos anys següents es cursen les matèries obligatòries i optatives de cada títol i es realitza el treball de fi de grau. Entre els crèdits optatius s'hi inclou una estada de pràctiques en una empresa o de mobilitat.

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Pla d'estudis no disponible

Opencourseware

Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.